Tai Nguyen: gia tăng tiến độ của dự án khu công nghiệp yên bin 2 đến quý 2021

Sau một giai đoạn không thực hiện do giải phóng mặt bằng, tỉnh Nguyễn Thái Lan gần đây đã trở nên tích cực hơn trong việc triển khai dự án khu công nghiệp yên bình giai đoạn 2.

Đã ký một thỏa thuận hợp tác đầu tư của các sân golf trong khu công nghiệp yên bin 2.
Đã ký một thỏa thuận hợp tác đầu tư của các sân golf trong khu công nghiệp yên bin 2.

Trước đó, Nguyễn UBND tỉnh Thái Lan đã phê duyệt một kế hoạch chi tiết cho khu công nghiệp hòa bình II giai đoạn 1 trong khu vực 1.057.974 m2, với ít ô nhiễm trong khu công nghiệp phát triển, linh kiện điện tử lắp ráp công nghiệp phát triển, và ngành công nghiệp sạch, với một quyết định ngày 03 tháng 9 năm 2015.

Tuy nhiên, để tuân thủ các điều kiện chung của sự phát triển, UBND tỉnh đã quyết định điều chỉnh tên của kế hoạch chi tiết: khu công nghiệp hòa bình giai đoạn 2 với quy mô diện tích kế hoạch với một khu vực kế hoạch điều chỉnh đến 664,355 m2.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được trao một giấy chứng nhận đầu tư từ 2017 và cam kết ban đầu sẽ được hoàn thành trong quý thứ ba của 2019, nhưng đến nay việc hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng là gần 25ha với tổng diện tích 51ha.Khu vực giải phóng mặt bằng không bù khoảng 26, 2ha chủ yếu là đất nông nghiệp và đất liền (16, 6HA đất nông nghiệp, 9ha đất 125 hộ gia đình), và hơn 50% các khu vực chưa được công bố, tổng hợp.

Là nhà đầu tư yên bình báo cáo: tính đến ngày 03 tháng 12 2020, tổng vốn đầu tư dự án là khoảng $236.000.000.000, chi phí bồi thường là 64.000.000.000 VNĐ, và chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng là vnđ.

Tại một cuộc họp gần đây để đảm bảo dự án đã được tung ra, Lê quán Thiên, phó chủ tịch UBND Thái Lan của Ủy ban nhân dân, cam kết cam kết đất đai cho một phần của nông nghiệp vào ngày 04 tháng 5, 2020 và một phần của đất vào tháng 9 2020.Có một đề nghị để đề xuất một giải pháp cho việc thực hiện các nội dung trên, các biện pháp với UBND tỉnh và các phòng ban.

Phó Tổng thống Thái Lan Nguyễn UBND tỉnh cũng yêu cầu công ty yên bình hoàn thành hồ sơ giải quyết cơ sở hạ tầng của khu tái định cư sớm, một tài liệu đánh giá giao dịch tài chính 15 ngày sau khi công ty yên bin hoàn thành hồ sơ cơ bản của việc bàn giao giữa công ty yên bin và thị trấn Foyen; Đề xuất một vị trí để đầu tư sớm để có một giải pháp nhanh chóng thanh thải trên mặt đất.Một hồ sơ thuê đất trong các nguồn tài nguyên và khu vực môi trường sẽ được bàn giao cho các tiến bộ cơ sở hạ tầng và mặt đất sẽ được gửi muộn sau sáu tháng.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thái Lan cũng đã cung cấp ban quản trị của nhà nước để thiết lập một quy trình UBND tỉnh theo quy định để mở rộng tiến độ của dự án khu công nghiệp yên bin giai đoạn 2 đến Q1/2021.

Nguyễn thanh