Nhà máy may TAV Thái Bình

  • -Khách hàng: TAV co., Ltd. 
  • -Địa chỉ: khu công nghiệp Nguyễn Đức, Thái Bình
  • -Khu vực làm việc: nhà thầu xây dựng và xây dựng máy móc điện
  • -Thời gian thực hiện: từ ngày 10/102011 đến ngày 2012
  • -Trang mạng: http://www.talapparel.com

TAV là một thành viên của nhóm sản xuất thời trang đa quốc gia Hồng Kông TAL và có 12 nhà máy ở năm quốc gia trên khắp Châu á.
Được thành lập vào 2004, TAV hiện đang sử dụng khoảng 4.000 người với tổng vốn đầu tư 60.000.000, với tổng sản lượng hàng năm vượt quá 11.000.000 sản phẩm.Cùng với các thành viên khác của tập đoàn TAL, TAV sản xuất một trong sáu chiếc áo sơ mi bán chạy nhất tại thị trường Hoa Kỳ.