Nhà máy may Esquel Việt Nam Hòa Bình

  • -Khách hàng: công ty TNHH sản xuất may mặc Esquel Việt Nam
  • – Địa điểm: khu công nghiệp Lương Sơn, Hòa Bình 
  • -Khu vực làm việc: nhà thầu xây dựng và xây lắp máy móc cơ điện
  • -Thời gian thực hiện:.
  • -Trang mạng: https://www.esquel.com

Esquel là một trong những công ty dệt may hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hồng Kông, có nhiều nhà máy ở Trung Quốc, Malaysia, Mauritius, Sri Lanka và Việt Nam, với một mạng lưới các đại diện kinh doanh ở nhiều quốc gia với tổng số nhân lực hơn 60.000 người. Esquell sản xuất quần áo thương hiệu cao cấp thế giới như Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Brooks Brother, Abercrombie & Fitch và Nike.Eskel đã bắt đầu một quá trình sản xuất khép kín khác nhau, từ trồng bông để kéo sợi, dệt, nhuộm, may, may và bán lẻ tại Tân Cương, Trung Quốc.