Nhà máy manitai Nguyen

  •  
  • -Khách hàng: công ty TNHH Takasago Việt Nam
  • Địa chỉ: KCN Diệm Tam, Quận Phú Bình, tai nguyen
  • -Phạm vi làm việc: Hệ thống điều hòa không khí, Máy làm lạnh đường ống
  • -Thời gian thực hiện: từ 6 tháng 2016 đến nay
  • -Trang mạng: http://takasagovietnam.vn

Cùng với Mani Yangon ở Mani Yangon, Mani Minfa là một công ty con ở nước ngoài của Mani Nhật bản, trong đó có một tên lâu đời trong sản xuất các thiết bị y tế.Mani Mainfa thành lập một nhà máy ở tỉnh Nguyễn, Thái Lan.Mani MEINFA chuyên sản xuất các thiết bị y tế cho Nha khoa và phẫu thuật có thể được bên cạnh kim, kẹp, dao phẫu thuật, dao và kính hiển vi Nha khoa.Nhờ công nghệ cao, sản phẩm Mani MEINFA được đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy cao. Công ty hiện đang tạo ra 2.500 việc làm.Hiện nay, công ty đang triển khai dự án mở rộng nhà máy Mani tại khu vực công nghiệp.