Nhà máy Aiden Việt Nam

  •  
  • -Khách hàng: công ty TNHH Takasago Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Nam sách, cao dương
  • -Phạm vi làm việc: Hệ thống điều hòa không khí
  • -Thời gian thực hiện: từ ngày 02 tháng 7 năm 2014 đến ngày 08 tháng 8 năm 2015
  • -Trang mạng: http://aiden-vn.com

Aiden Việt Nam, thành lập năm 2006, là một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp sản xuất, tập đoàn Aiden tại Nhật bản.Với một nhà máy ở HaiDuon, Aiden Việt Nam chịu trách nhiệm về sản xuất, chế biến, lắp ráp và đặc điểm kỹ thuật xây dựng các linh kiện điện tử, cũng như các thành phần chính xác cho các sản phẩm điện tử và màn hình LCD.