Khẩn cấp để loại bỏ KCN Biên Hòa 1 từ quy hoạch

Sau khi nghiên cứu các quy định và luật liên quan, Don Nai đã không biết về cơ sở pháp lý cho việc đóng cửa khu công nghiệp Biên Hòa 1.

là một khu vực rất
Một góc của khu công nghiệp Biên Hòa 1.(Ảnh: Don Nai Shimbun)

Ngày 18/3, hội đồng địa phương của Don Nai đã làm việc với Ủy ban thành viên đảng của UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án chuyển đổi năng lực (tái định cư) khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Theo bộ kế hoạch và đầu tư tại Don Nai vào năm 2014, thủ tướng đã ký một thỏa thuận với Ủy ban nhân dân bộ nội vụ và được phê duyệt một dự án về thương mại đô thị tại khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Để đẩy nhanh tiến độ của dự án, Don Nai có kế hoạch đóng cửa khu công nghiệp vào năm 2022.

Nhưng sau khi điều tra các quy định, luật liên quan, Don Nai đã không biết cơ sở pháp lý cho việc đóng cửa khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Ngày 8 tháng 5 năm 2019, theo quy định của chính phủ số 82/NĐ-CP về việc quản lý các KCN và khu vực kinh tế, Tonai đã đệ trình một bộ kế hoạch và đầu tư để đánh giá, và thủ tướng chính phủ quyết định loại bỏ khu công nghiệp Bienhoa 1 từ kế hoạch khu công nghiệp.Điều này nhằm tạo ra một cơ sở pháp lý để thực hiện các chương trình.

Tại cuộc họp, Hồ tân, Phó bí thư của Ủy ban Nhà nước Nye, cho biết kế hoạch nên bao gồm khu công nghiệp Bienhoa 1 khẩn trương.

Nếu khu công nghiệp Biên Hòa 1 không còn đi vào kế hoạch khu công nghiệp, Don Nai có cơ sở pháp lý cho việc di dời kinh doanh đang hoạt động tại đây và sẽ thực hiện một dự án để chuyển đổi năng lực công nghiệp.

Ông Sun yêu cầu các nhà chức trách tại Donnai liên lạc với bộ kế hoạch và đầu tư để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định.Những nỗ lực của KCN Biên Hòa 1 từ kế hoạch ngày 6 tháng 7 năm 2020.

Các phòng ban trong tiểu bang cần phải lập kế hoạch tuyên truyền và vận động và thông báo thời đại tuyến đường và tái định cư, để các công ty làm việc trong sản xuất và kinh doanh ở đây để đưa ra cách tiếp cận đúng.

KCN Biên Hòa 1 được thành lập vào 1963 và có tổng diện tích 323ha.Hiện nay, có 152 công ty hoạt động trong khu công nghiệp.Có 17 công ty đầu tư nước ngoài.Công ty sử dụng hơn 21.000 người.

Ngày nay, các chức năng của Đồng Nai xây dựng cơ chế di dời, chính sách, Hệ thống bồi thường, và hỗ trợ cho các công ty và nhân viên.

1.200 hộ gia đình hiện đang dời và 300 vẫn chưa chuyển sang khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Bởi công chúng (TTXVN/Vietnam +)