Chính sách về luật đấu thầu để chọn các nhà đầu tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1 năm 2020.

Ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án PPP

20/25/2020/2020/25/2020/NĐ-CP do chính phủ quy định/NĐ-CP ngày 4 tháng 2 năm 2020

Quy chế này chi tiết việc thực hiện một số luật đấu thầu về việc lựa chọn các nhà đầu tư trong dự án, bao gồm các dự án đầu tư dưới hình thức quan hệ đối tác công-tư (PPP) theo đạo luật đầu tư PPP.Một dự án đầu tư sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại.Công việc thương mại và dịch vụ; xây dựng đa mục đích, đa mục đích cho mục đích kinh doanh; dự án này không dựa trên các quy định nêu trên và phải được đấu thầu phù hợp với các luật và luật nghề nghiệp liên quan đến xã hội hoá.

Trong đó, đạo luật định nghĩa các ưu đãi trong việc lựa chọn các nhà đầu tư để thực hiện các dự án PPP.

Chỉnh sửa các quy tắc thu hút và xuất sắc của các nhà khoa học

Có hiệu lực từ 15/04/2020, đạo luật 27/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 10, 2020, 2014/NĐ-CP số 40/2014/NĐ-CP, ngoài điều 6 của tiêu đề khoa học, tiêu đề kỹ thuật cao hơn không vượt qua chương trình khuyến mãi và không dựa vào năm nhiệm vụ.

Do đó, một người với tiêu đề của khoa học có một hoạt động khoa học, xếp hạng của các tiêu đề kỹ thuật của các đơn vị sự nghiệp công cộng đáp ứng các tiêu chuẩn của các quan chức hàng đầu những người được coi là được bổ nhiệm cụ thể cho các tiêu đề của khoa học, các cấp bậc tiêu đề kỹ thuật cao hơn, trong tiêu đề xúc tiến, khuyến mãi, Một trong những điều kiện sau đây:

Theo quy định của bộ khoa học, nó đã được trao giải thưởng quốc tế, một giải thưởng quốc gia uy tín về khoa học.

B-để duy trì nhiệm vụ của bộ kinh doanh, các cấp địa phương và cao hơn của các ứng dụng để lưu trữ hoặc thực hiện các nhiệm vụ khoa học đặc biệt hoặc các nhiệm vụ quan trọng đặc biệt nghiên cứu quốc gia được thu thập ở mức cao hơn, hoặc để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh tế-xã hội.

Ông đã mua lại C-D. và đã có những thành tựu đáng kể trong các hoạt động khoa học.

Ông nhận bằng tiến sĩ về khoa học hoặc được bổ nhiệm làm phó giáo sư.

DD được bổ nhiệm vào danh hiệu giáo sư.

Vi phạm quy tắc thi hành hợp đồng lao động sẽ bị phạt 150.000.000 VNĐ

Đạo luật 28/2020/NĐ-CP được cấp 2020/2020/01/3 của chính phủ, điều chỉnh vi phạm hành chính trong các lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội và hạn chế công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11, 2020.

Do đó, phạt tiền 1.000.000 đến 3.000.000 cho các nhà tuyển dụng với hành động tạm thời không thông báo cho nhân viên trước 03 ngày làm việc, hoặc giới tính của nhân viên, những người không thông báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc bố trí của một tác vụ không thích hợp cho lợi ích tạm thời hoặc sức khỏe.50-75 triệu tiền phạt cho nhà tuyển dụng với lao động cưỡng bức và xâm hại của công nhân chưa đạt đến mức trách nhiệm hình sự.

Quy chế nói: các khoản phạt trên là hình phạt cho các cá nhân.Số tiền phạt áp đặt vào tổ chức là gấp đôi nhiều như tiền phạt cho các cá nhân.

Nguồn: www.chinhphu.vn